برچسب آرشیو: همایش

تفاوت رویدادها و تعاریف گردهمائی ها

seminar

با توجه به کثرت رویداد و همایش و … بهتر است تعریف و تفاوت آنها را مروری کنیم. کلاس(Class): گروهی از دانش آموختگان که همزمان با یکدیگر، و به طور برنامه ریزی شده در موضوعات خاصی تدریس داده می شوند. رویداد(Event): یک رویداد چیزی است که اتفاق می افتد و یا شکل می گیرد. معنی جایگزین آن می تواند شامل ... ادامه مطلب »