برچسب آرشیو: تعهدنامه

تعهد نامه پذیرش خطر و مسئولیت در برنامه

contract-signing

مشارکت داوطلبانه: اینجانب اقرار می‌‌نمایم که شرکت من برنامه کوهنوردی فوق داوطلبانه بوده و هیچ کس مرا مجبور به این کار نکرده است. پذیرش خطر و ریسک: من آگاه هستم که شرکت در برنامه کوهنوردی فوق با مخاطرات و خطراتی همراه است که می‌تواند منجر به صدمه، بیماری، مرگ و همچنین آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی ... ادامه مطلب »