بلاگ ایونت سنتر

قابلیت “تخفیف گروهی”

یکی از مواردی که همیشه باعث فروش بیشتر یک رویداد می شود ترغیب شرکت کنندگان به توصیه و معرفی رویداد به دوستان و نزدیکان خود می باشد، حتی گفته شده است که تبلیغ دهان به دهان بهترین و موثرترین نوع تبلیغ می باشد. مثلا در تبلیغ های رویداد خود از این جمله ها استفاده کنید: “با معرفی ۵ نفر خودتان رایگان ثبت نام کنید!” فوق العاده نیست؟ 🙂

لذا برای تشویق شرکت کنندگان می توانید با اهرم تخفیف گروهی این ترفند را برای رویداد خود به بهترین شکل ممکن به کار ببرید، به این صورت که شما می توانید ۲ نوع تخفیف (درصدی و مقداری) برای بلیت خود تعریف کنید و سپس با انتخاب حداقل تعداد شرکت کننده و در آخر وارد کردن ارزش تخفیف یک تخفیف گروهی برای یک یا همه بلیت های رویداد خود ایجاد کنید.

نحوه عملکرد تخفیف گروهی برای شرکت کننده به این طریق است که وقتی در مرحله اول ثبت نام که انتخاب تعداد بلیت هست کاربر به محض اینکه تعداد را به اندازه یا بیشتر از “حداقل تعداد شرکت کننده” انتخاب کند، تخفیف گروهی به صورت اتوماتیک اعمال می شود و نیازی به وارد کردن هیچ کد تخفیفی نیز نمی باشد.

group-discount2