بلاگ ایونت سنتر

خود آموز تصویری گره های کوهنوردی (بیش از 100 گره)

در این پایان نامه بیش از ۱۲۰ گره کوه نوردی  سوارکاری   تزیینی   امداد و نجات   بند کفش   ماهیگیری  حفاظتی  خانگی   دریا نوردی  …. به صورت تصویری آموزش داده شده است.

تعریف گره:
هر پیچیدگی در طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد.
هر گره ای باعث کم شدن میزان مقاومت طناب می شود.بنابراین برای کمتر نمودن این افت باید گره را واضح و مرتب زد.
خواص گره کوهنوردی :
در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است.
به سادگی زده می شود و …….

دانلود کتاب خود آموز تصویری گره های کوهنوردی