بلاگ ایونت سنتر

بایدها و نبایدهای شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کار

دانستن بایدها و نبایدهای یک موضوع، مطمئناً کمک شایانی به شروع خوب یک مسیر و ادامه‌ی بهتر آن می‌کند. حالا اگر این بایدها و نبایدها مربوط به استفاده بهتر و درست‌تر از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها باشد که چه بهتر.

وجود شبکه‌های اجتماعی مختلف که هر کدام ویژگی و پتانسیل خاص خودشان را دارند، بهترین بستر موجود برای معرفی خودمان و کسب و کارمان و همچنین ارائه‌ی توانایی‌ها، ایده‌ها و خدمات موجود است.

امیدواریم اینفوگرافیک زیر به شروع خوب مسیرتان و ادامه‌ی بهتر آن کمک کند.

should-and-should-not-of-social-networking-for-business-infographic

منبع: زرین پال