بلاگ ایونت سنتر

قابلیت “افزودن خدمات ویژه”

اضافه شدن قابلیت “افزودن خدمات ویژه” به سایت که برای ضمیمه کردن یک خدمات ویژه به بلیت توسط برگزار کننده بسیار مناسب می باشد، یه این صورت که به طور مثال برگزار کننده می خواهد DVD ویدیوی رویداد قبلی خود را و یا گواهینامه حضور در رویداد را به ثبت نام کنندگان در سایت با قیمت مشخص ارائه کند، برای افزودن این خدمات کافیست عنوان، قیمت و تعداد آن راه وارد کند و سپس بر روی یک بلیت مشخص یا همه بلیت ها اعمال کند و روی دکمه افزودن کلیک کند.

۳۲

addons-2