لیست تغییرات و بروزرسانی های سایت ایونت سنتر

ورژن 1.3.6:

 

ورژن 1.3.5:

 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.3.4:

 

ورژن 1.3.2:

 

ورژن 1.3.1:

 

ورژن 1.3.0:

 • بهینه سازی نقشه گوگل در صفحه رویداد
 • بهینه سازی امنیت سایت
 • اضافه کردن درگاه بانک ملت
 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.2.3:

 • رفع باگ درگاه بانک پارسیان
 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.2.2:

 • بهینه سازی سئو
 • بهینه سازی جداول
 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.2.1:

 

ورژن 1.2.0:

 

ورژن 1.1.6:

 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.1.5:

 • رفع باگ و بهینه سازی
 • بهینه سازی سئو و Data Structure

 

ورژن 1.1.4:

 • رفع باگ و بهینه سازی

 

ورژن 1.1.3:

 • رفع باگ و بهینه سازی

اضافه کردن iframe به امکانات صفحه ویرایش رویداد

 

ورژن 1.1.2:

 • رفع باگ و بهینه سازی